Ere-Schaopenwaesers

Dit is een ere titel binnen onze vereniging.

Om in aanmerking te komen om ere-schaopenwaeser te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je als lid  gedurende een aanzienlijke tijd een groot verdienstelijke inbreng geleverd hebben, binnen onze vereniging en daarnaast zich gemeenschap breedgedragen vrijwillig hebben ingezet.